Giỏ hàng

Hình thức thanh toán

Thanh toán tiền mặt khi giao hàng (COD)

  • Hình thức thanh toán này chỉ áp dụng cho các đơn hàng phát sinh tại Hồ Chí Minh và Hà Nội
  • Quý khách cung cấp số điện thoại và địa chỉ cụ thể để Nhân viên giao hàng liên hệ trước khi giao sản phẩm

Hình 1: Cung cấp địa chỉ giao hàng

Hình 2: Xác nhận đặt hàng

  • Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp cho Nhân viên giao hàng khi nhận sản phẩm