Hình thức thanh toán

Thanh toán tiền mặt khi giao hàng (COD)

Hình 1: Cung cấp địa chỉ giao hàng

 

Hình 2: Xác nhận đặt hàng